raider

P O P U L A R N I

Dotyczy koncertów plenerowych.

System nagłośnieniowy powinien charakteryzować się mocą adekwatną do wielkości terenu lub sali koncertowej na których odbędzie się koncert. Powinien ponadto równomiernie pokrywać dźwiękiem cały obszar widowni, być bezwzględnie uziemiony oraz wolny od szumów i przydźwięków sieciowych.
Mikser frontowy winien spełniać odpowiednią ilość kanałów (zgodnie z „input – listą”) posiadać czteropasmową korekcję, filtr górnoprzepustowy (LoCut), zasilanie phantom w każdym z kanałów wejściowych i w przypadku braku stołu monitorowego min. 6 wysyłek aux. System monitorowy powinien zawierać minimalnie 6 odsłuchów (każdy tor osobno) w tym drumfill.
Zarówno podczas próby jak i koncertu niezbędna jest obecność doświadczonej ekipy technicznej odpowiedzialnej za aparaturę nagłaśniającą. Układ sceny, w tym rozmieszczenie poszczególnych instrumentów zostało przedstawione na schemacie. System powinien być w pełni gotowy do pracy najpóźniej na godzinę przed planowaną próbą akustyczną. Po zapoznaniu się z riderem zespołu prosimy o kontakt telefoniczny w celu sprecyzowania listy kanałów wejściowych, ponieważ mogą nastąpić zmiany w „input – liście”.
Zespół dopuszcza możliwość niewielkich odstępstw od wyżej wymienionych wymogów technicznych, w takim przypadku konieczna jest jednak konsultacja i akceptacja zespołu.

Wszelkie pytania techniczne:
Bogdan Zasępa
tel: 606 669 590

Inne sprawy organizacyjne:

Podczas trwania koncertu, do sceny maja dostęp wyłącznie członkowie zespołu, ekipa techniczna oraz organizatorzy. Organizator zapewnia swobodny dojazd pod scenę oraz parking dla samochodu (bus + przyczepa) lub samochody osobowe w liczbie do 4
Dla zespołu powinna być zapewniona garderoba dla 5 osób – pomieszczenie (namiot) na tyłach sceny, z wyłącznym dostępem dla zespołu, jeśli to możliwe dozorowane przez pracownika ochrony. Jeśli organizator nie posiada takiego pomieszczenia, ma obowiązek poinformować zespół i zaproponować alternatywne rozwiązanie do akceptacji.
Przy scenie musi znajdować się również łatwo dostępna toaleta (np. Toi-Toi).

CATERING:
Prosimy o zapewnienie w garderobie:
– 6 x 0,5l butelek niegazowanej wody mineralnej
– 6 x 0,5l butelek gazowanej wody mineralnej
– 3 l soków owocowych różnych smaków
– kawy
– herbaty

Rider techniczny stanowi integralną część umowy koncertowej. Niedopełnienie zawartych w nim ustaleń będzie postrzegane jako złamanie warunków umowy.